Внедряване на GDPR

Считано от 25-ти май 2018г. в сила влезе новият Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, известен със своето съкращение от английски GDPR. Новата регулация, въведена от Европейския съюз се прилага пряко в държавите-членки на ЕС и не се нуждае от допълнителни актове на национално ниво.
Регламентът въвежда  редица промени спрямо действащата правна рамка, които касаят всички компании, които обработват лични данни на клиенти, персонал и друг род контрагенти. Това практически означава, че ако сте дружество, което в структурата си има назначени служители (дори двама), то попадате в обхвата на регламента в качеството на Администратор и следва да предвидите адекватни мерки и защити на личните данни, които обработвате. За да бъдат спазени изискванията на Регламента, администраторите следва да подготвят бизнеса си както от правна, така и от техническа страна.
Съществена разлика, въведена с Общия регламент за защита на личните данни е размера на санкциите, които може да бъдат наложени при констатиране на нарушения – глоба или имуществена санкция до 2 % (или до 10 млн. евро) или до 4% (или до 20 млн. евро) от годишния оборот на компанията, в зависимост от нарушенията.
МИНА КОНСУЛТ предоставя правни услуги за привеждане на бизнеса на клиентите си по прилагането и съответствието с Общия регламент (GDPR) от правна страна и при необходимост – и от техническа страна при съдействие със специалисти от технологични компании.
Част от услугите, които Ви предлагаме са:
1. GAP Анализ – преглед на текущото състояние на компанията Ви, приключващ с анализ на пропуските, които следва да бъдат премахнати и мерките (правни и технически), които да предприемете, за да отговорите на новите изисквания. 
2. Изготвяне и предоставяне на пълна документация (повече от 40 документа) за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашата организация, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласия, договори, политика за защита на данните, оценка на въздействието, вътрешни регистри, разрешения, инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, вътрешни процедури, протоколи, процедури за проверка и контрол и други.
3. Преглед и констатация за необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни.
4. Предлагаме и услуга “Длъжностно лице по защита на личните данни”, което да изпълнява задълженията съгласно Регламента в компанията Ви.
5. Съответствие и внедряване на нови процеси.
Тъй като Регламентът въвежда промени спрямо действащата правна рамка и нови задължения за администраторите, при внедряването му от правна страна, следва да бъдат съобразени редица особености и изготвен широк набор от документи.
Изцяло практически бихме искали да Ви уведомим, че този процес е дълъг и изисква знания в областта. Не бихме могли да Ви препоръчаме използването на готов комплект от документи, предлагащ се на пазара, тъй като с оглед специфичната дейност и начин на обработка на данни на всяка компания, документите, които следва да набавите са различни, комплексни и конкретни за всяка дейност и дружество.
МИНА КОНСУЛТ е дружество с опит в защитата на личните данни и с удоволствие ще Ви помогне в процесите по привеждане в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни от правна страна чрез предоставяне на професионални консултации и изготвяне на пълния набор от документи, които са необходими за прилагането и съответствието на Регламента.
В случай, че желаете да получите повече информация за услугите, които предлагаме във връзка с Общия регламент за защита на личните данни, можете да се свържете с нас чрез предоставените на сайта Контакти или като използвате формата за оферта по-долу. Моля да имате предвид, че с оглед точност на предложената оферта може да се наложи да попълните повече данни за компанията си, например размер на персонала, тип дейност, която осъществявате и др.
bg_BGBG
en_USEN bg_BGBG