Действителен собственик и ЗМИП

След влизането в сила на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари възникнаха нови задължения за дружествата, попадащи в хипотезата на задължени лица по Закона.
Едно от изискванията, въведени с цел прозрачност на собствеността на юридическите лица, е задължението за обявяване на действителен собственик, което Законът поставя за търговските дружества.
Ако имате нужда от професионално съдействие относно тълкуването на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и отговор на основния въпрос – попада ли представляваното от мен дружество в хипотезата на закона и поднадзорно на ДАНС лице ли е, както и дали е задължително за дружеството Ви да обяви в Търговския регистър действителния си собственик, то може да се свържете с нас чрез формата за запитване на сайта, като ще получите отговор в най-кратък срок.
Ние можем да Ви съдействаме и с изпълнението на всички задължения, вменени за представляваното от Вас дружество съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Не се колебайте и ни пишете! Сроковете за изпълнение на всички горепосочени и други задължения съгласно Закона са кратки, а предвидените санкции – високи. Спестете на компанията си този разход и ни потърсете, за да Ви съдействаме за съответствието на представляваното от Вас дружество с изискванията на новите регулации.
bg_BGBG