Политика за използване на сайта

Този сайт е собственост и се управлява от дружеството „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 205185327. Уеб адресът www.minaconsult.com и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, описани по-долу.
Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Aко потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се приема, че потребителят приема всички условия. 
Настоящите Правила за ползване уреждат отношенията между „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава интернет страницата на дружеството, (наричано по-долу потребител), във връзка с ползване на информация и услуги, предоставяни чрез интернет страницата, собственост на „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД.
С отварянето на който и да е линк (хипервръзка) на страницата, потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Правила за ползване. 
Чрез своята интернет страница, „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД се стреми да предостави максимално точна, актуална и добре организирана информация за предлаганите от дружеството услуги, продукти и дейности.
 
Права и задължения на потребителя:
При използване услугите на страницата на „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД потребителят се задължава:
● да спазва настоящите Правила за ползване, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Правила за ползване;
● да не възпроизвежда информацията от този сайт за комерсиални или обществени цели без изричното съгласие на „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД. Използването на информация и други материали от интернет страницата на дружеството е разрешено само в случай, че бъде упоменат източникът на информацията и има връзка към дейността на „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД. Желателно е при цитиране да се посочват: точен URL адрес; „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД и името на страницата, която е цитирана.
● да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за контакт
● потребителят е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват от него.
 
Права и задължения на „МИНА КОНСУЛТ“ ЕООД:
● да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби;
● да гарантира съдържанието на всички реклами, фигуриращи в страницата.
bg_BGBG