Регистрация и управление на търговски дружества

Регистрация  на търговско дружество, както и предложение за  най – подходящата форма на дружество за вашата дейност.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството – смяна на управител или членове на  орган на управление,  продажба и изкупуване на дялове и акции, преобразуване и др. 
Подготовка на документи, свързани с ежедневната практика на търговеца.
bg_BGBG