Мерки срещу пазарна злоупотреба

Съответствие на дейността с всички нормативни изисквания в областта на пазарната злоупотреба
Изготвяне на необходимите документи – уведомления до лицата на ръководни позиции, уведомления до тясно свързаните с тях лица, декларации за лицата с достъп до вътрешна информация, списък на лицата с ръководни функции, тясно свързаните с тях лица и лицата с достъп до вътрешна информация и други.
Предлагаме и ежегодна поддръжка на горепосочените документи във връзка с промяна на лицата и структурата на дружеството.
bg_BGBG