Финансово лично и семейно консултиране

Компанията ни може да Ви предложи и финансови консултации в областта на личното и семейното финансово бюджетиране и консултиране, като изготвяне на индивидуален финансов план, включващ решения за:
  • Приходи и разходи
  • Спестяване за пенсиониране (не може да е на кредит)
  • Акумулиране на капитал за образование за нас самите и децата ни
  • Кредит за финансиране на твоя идея
  • Сериозни здравни и застрахователни програми, за подсигуряване в случай на беда
  • Данъчни облекчения – разл. варианти
  • Унаследяване на богатството ни
bg_BGBG